Algemene Voorwaarden De Heeren van Dorth 2021

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer Handelsnaam De Heeren van Dorth;

Vestigingsadres KVK Dorpsplein 15 Bathmen;

Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is;

0570-541285 (lokaal tarief) wo t/m zo 11:00 – 21:00 uur

E-mailadres of ander aan de consument aangeboden elektronisch communicatiemiddel met dezelfde functionaliteit als email info@DeHeerenvanDorth.nl;

KvK-nummer; 83519769